درباره ما

ایده راه‌اندازی یک شتابدهنده پلیمری ابتدای سال ۱۳۹۹ شکل گرفت و با تحقیق و توسعه شبکه‌ی ارتباطی با بازیگران قدرتمند و قدیمی این صنعت پیش رفت. سال ۹۹ تماماْ به تحقیق و برنامه‌ریزی و توسعه شبکه ارتباطی پلی‌تک گذشت و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اختصاص فضای مناسب و طراحی و مذاکره با نیروهای توانمند شروع شد. امروز در دل مجموعه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در فضایی مناسب برای استارت‌آپ‌های پلیمری مستقر هستیم.

اتاق فکر پلی‌تک

با برنامه های آموزش حرفه ای و توانمندسازی از طریق جلسات منظم منتورینگ، مشاوره و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصیص حمایت‌های نقدی و غیر نقدی بستر مناسب پیشرفت سریع استارت‌آپ‌ها را فراهم می‌کنیم.

اسکرول به بالا